Header imageHeader imageHeader image  
line decor
     KATICA csoport NYUSZI csoport SÜNI csoport ALSÓSZÉKTÓ homepage  
line decor


BEMUTATKOZÁS 

Kecskemét 6000
Bíró Lajos u.22
76/493-905
0
5

 


 

 


Szeretettel köszöntjük a Kálmán Lajos Óvoda Bíró Lajos Utcai Feladat Ellátási  Helyén

 

Intézményvezető:
  Kőváriné Kis Katalin
Intézményvezető helyettes:
  Bernáthné Barna Anna

Koordinátor: Csató Lajosné

Nyitva tartás: 6:30-17:30 óráig fogadjuk a gyerekeket

 

Óvodánk bemutatása:

A Bíró Lajos Utcai Óvoda a Szelei faluban, családi házas, zöldövezeti környezetben található 1976-ban épült, s tervezőjét dicséri, hogy ennyi év elteltével is korszerűnek számít. Az óvoda barátságos, szép, világos, tágas csoportszobáival, 2010-ben teljesen felújított EU- szabványos fajátékaival, ivókútjával vonzó a szülők számára és ideális környezetet nyújt a gyermekeknek. Intézményünk udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere, ahol lehetőségünk nyílik mozgásos tevékenységek elvégzésére, játékra, sport programok szervezésére.

 

Header image

 

Óvodánkban 3 csoport működik, melyek homogén összetételűek. A csoportok gyermeklétszáma átlagosan 28 fő. Évek óta a férőhely kihasználtsága maximális. Óvodánk biztonságos, családias és szeretetteljes légkörének megteremtéséről 6 lelkes, jól képzett óvónő, 1 pedagógiai asszisztens 3 dajka, 1 karbantartó gondoskodik. Óvodánk nagycsoportosai rendszeresen meghívást kapnak a város különböző általános iskoláinak rendezvényeire.

 

Header image

Katica csoport

 

Az óvoda adottságai és az eddigi tapasztalatok alapján, Mozgásfejlesztő Pedagógiai programot dolgoztunk ki, amely 1999 szeptemberétől került bevezetésre. Tisztában vagyunk a család  nevelésben betöltött elsődleges szerepével, ezért a családokkal harmonikus kapcsolat kialakítására törekszünk, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat.

Tárgyi felszereltségünk megfelelő. Rendelkezünk a gyerekek differenciált fejlesztéséhez szükséges jó minőségű képességfejlesztő játékokkal. A széleskörű játékos mozgásfejlesztési formák megteremtik annak lehetőségét, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, ami további motivációs bázissal szolgál. Eszközeink természetes anyagokból készülnek, színben és formában gazdagok. Az utóbbi években pályázatokon nyert összegekből sikerült bővítenünk mozgásfejlesztő eszköztárunkat.  2008-ban lehetőségünk nyílt Sipos László Képviselő Úr támogatásával a „Magyar Mozgáskotta” módszer megvásárlására, amelyet azóta is nap mint nap használunk és amit hálásan megköszönünk az képviselő Úrnak.


Header image

Mozgásfejlesztő


Jövőkép:

Olyan hatékony intézményi működés megvalósítása, melyben családias légkörben a személyiség egészének pozitív irányú fejlesztése és a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása a szülők bevonásával történik. Óvodai nevelésünk befogadó, gyermekközpontú, biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Elsődleges célunk a felnövekvő nemzedék felkészítése a XXI. század társadalmi elvárásainak befogadására. Mindezt az emberi értékek megismertetésével, megerősíttésével, a testi-lelki tulajdonságok optimális fejlesztésével szeretnénk elérni.

Óvodánk megőrzendő értékét az érzelmi biztonság megadása, a szabad játék lehetővé tétele, az ehhez megfelelő környezet megteremtése, a mozgás, a vers, mese, ének-zene, tánc, ábrázolás s a minden napi élet terén szerzett tapasztalatok nyújtása adja. Mindezt vidám, felszabadult, oldott légkörben tesszük, hisz az érzelmi intelligencia jórészt óvodás korban szerezhető meg, még hozzá egyetlen módon, a szabad játék útján, vagyis a gyermek legfőbb fejlesztő tevékenysége révén.
Sajátosságunk, hogy nem külön órákkal, hanem az óvodai életbe integrálva kívánjuk biztosítani azokat az élményeket, melyek a gyermekek fejlődéséhez szükségesek.

Ennek garanciája az a szakmailag jól képzett testület, mely felvállalja az egyetemes értékek közvetítését.

 

Nevelésfilozófiánkat legszemléletesebben az alábbi idézet összegzi:

„Szeresd egészségedet, mert az a jelen
Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő
Őrizd szüleid egészségét, mert a múltra
Épül föl a jelen és a jövő.”

Bárczy Gusztáv

 

Header image

Játék az udvaron

 

 

Nevelésfilozófiai koncepciónk:

 1. A gyermeki személyiség tiszteletben tartása
 2. Érzelmi biztonságról való gondoskodás
 3. A mozgásigény kielégítése
 4. Egyéni képességek kibontakoztatása
 5. Egészségnevelés és környezeti nevelés

 

Mozgásfejlesztő pedagógiai programunk feladatrendszere:

 1. Egészséges életmód alakítása
 2. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
 3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés

 

Városunk kulturális életébe is bekapcsolódunk és intézményünkben is szerbezünk kulturális programokat:

 1. Ciróka Bábszínház
 2. Ifjúsági otthon
 3. Kulturális és Konferencia Központ
 4. Múzeumok látogatása
 5. Katona József Könyvtár
 6. Szórakaténusz Játszóház
 7. Cibere Színház
 8. Koncertek

 

Nagy Erika a Hírős Néptánc Tanoda vezetője által nagy sikerű néptánc tanfolyam működik óvodánkban már kiscsoportos kortól. Egységes népi ruháinkban színvonalas rendezvényeken lépnek fel a gyermekek.

Minden nagycsoportos gyermek úszásoktatásban vesz részt ingyenesen.

Intézményünk a fenntartó Önkormányzat, Sipos László képviselő Úr, a Szülők, Óvodapedagógusaink és a Kecskeméti Gyémánt Félkrajcár Alapítvány segítségével folyamatosan szépül.

 

Mozgásfejlesztő

 

Header image   Header image

 

Header image

 

Header image   Header image

 

 

Óvodánkról

 

Header image   Header image

 

Header image

Nagycsoport

 

Header image

Kiscsoport

 

Header image

Középsőcsoport

 

 

 

Header image

Nyuszi csoport

 

 

Header image

Süni csoport